اخبار

« بازگشت

ناپایداری در سامانه های مرکز یادگیری الکترونیکی

ناپایداری در سامانه های مرکز یادگیری الکترونیکی


 کاربران گرامی، بدین وسیله به اطلاع می رساند به دليل برخی تغییرات در زيرساخت و سامانه ها، دسترسی به سامانه های "یادگیری الکترونیکی"، " تقویم دوره ها" و "ارتباط همزمان"  مرکز یادگیری الکترونیکی از شنبه 16 تیرماه تا یکشنبه 31 تیرماه ناپایدار خواهد بود.

ضمن تشکر از صبوری شما برای طرح موارد خاص به تماس با ما مراجعه فرمایید.