اخبار

« بازگشت

احتمال ناپایداری در سامانه احراز هویت مرکز یادگیری الکترونیکی

احتمال ناپایداری در سامانه احراز هویت مرکز یادگیری الکترونیکی


به منظور به روز رسانی مجدد سامانه احراز هویت مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران، در تاریخ 2/4/97 از ساعت 1 بامداد الی 3 احتمال ناپایداری در سرویس دهی سامانه مذکور وجود خواهد داشت.

از صبر و شکیبایی شما، سپاسگذاریم.