اخبار

« بازگشت

احتمال ناپایداری در سامانه احراز هویت مرکز یادگیری الکترونیکی

به منظور به روز رسانی مجدد سامانه احراز هویت مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران، در تاریخ 2/4/97 از ساعت 1 بامداد الی 3 احتمال ناپایداری در سرویس دهی سامانه مذکور وجود خواهد داشت.

از صبر و شکیبایی شما، سپاسگذاریم.