اخبار

« بازگشت

ناپایداری در سامانه احراز هویت مرکز یادگیری الکترونیک

ناپایداری در سامانه احراز هویت مرکز یادگیری الکترونیک


به منظور به روز رسانی سامانه احراز هویت مرکز یادگیری الکترونیک دانشگاه تهران، در تاریخ 97/3/26 از ساعت 20 الی 22 احتمال ناپایداری در سرویس دهی سامانه مذکور وجود خواهد داشت.
پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم.