اخبار

« بازگشت

ناپایداری در سامانه احراز هویت مرکز یادگیری الکترونیک

به منظور به روز رسانی سامانه احراز هویت مرکز یادگیری الکترونیک دانشگاه تهران، در تاریخ 97/3/26 از ساعت 20 الی 22 احتمال ناپایداری در سرویس دهی سامانه مذکور وجود خواهد داشت.
پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم.