اخبار

« بازگشت

ناپایداری در سرویس دهی برخی سامانه های مرکز یادگیری الکترونیکی

به استحضار کاربران گرامی می رساند سرویس دهی سامانه های مدیریت دانش، موک، شعاع و شورای مرکز در روزهای شنبه و یکشنبه 12 و 13 خرداد ناپایدار خواهد بود. قبلا از صبر و شکیبایی کاربران گرامی سپاسگزاری می شود.