اخبار

« بازگشت

ناپایداری در سرویس دهی برخی سامانه های مرکز یادگیری الکترونیکی

ناپایداری در سرویس دهی برخی سامانه های مرکز یادگیری الکترونیکی


به استحضار کاربران گرامی می رساند سرویس دهی سامانه های مدیریت دانش، موک، شعاع و شورای مرکز در روزهای شنبه و یکشنبه 12 و 13 خرداد ناپایدار خواهد بود. قبلا از صبر و شکیبایی کاربران گرامی سپاسگزاری می شود.