اخبار

« بازگشت

اختلال در سامانه ی سیستم مدیریت یادگیری (LMS)

اختلال در سامانه ی سیستم مدیریت یادگیری (LMS)


به منظور به روزرسانی سامانه ی سیستم مدیریت یادگیری (LMS) در تاریخ 97/3/4 سرویس دهی سامانه مذکور، ناپایدار خواهد بود.

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.