اخبار

« بازگشت

کارگاه آموزشی "نقش ها و شایستگی های مدرس در بستر یادگیری الکترونیکی"

کارگاه آموزشی "نقش ها و شایستگی های مدرس در بستر یادگیری الکترونیکی"


 

 

کارگاه آموزشی "نقش ها و شایستگی های مدرس در بستر یادگیری الکترونیکی" توسط دکتر خدایار ابیلی عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در تاریخ شنبه 13 اسفند برگزار می شود. علاقمندان برای ثبت نام و مشاهده دیگر کارگاه های کنفرانس یادگیری الکترونیکی تا 9 اسفند به آدرس https://icelet2018.ut.ac.ir/cnf/workshop مراجعه فرمایند. شرکت در این کارگاه به همه اعضای هیأت علمی دانشگاه پیشنهاد می شود.