اخبار

« بازگشت

ناپايداري سامانه هاي يادگيري الكترونيكي از تاريخ 4 لغايت 10 بهمن ماه

ناپايداري سامانه هاي يادگيري الكترونيكي از تاريخ 4 لغايت 10 بهمن ماه


بدین وسیله به اطلاع می رساند به دليل ارتقاء و به روزرساني زيرساخت و سامانه ها، دسترسی به پرتال و سامانه های مرکز از تاریخ 4 لغایت 10 بهمن ماه ناپایدار خواهد بود.