اخبار

« بازگشت

ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مجازی سال 1396

ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مجازی سال 1396


 ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون دوره های کارشناسی ارشد مجازی سال تحصیلی 1396 دانشگاه تهران، به اطلاع می رساند شرايط و ضوابط ثبت نام و انتخاب واحد از طریق وب سايت دانشگاه تهران و پردیس / دانشکده های مربوطه اطلاع رسانی می گردد .