اخبار

« بازگشت

دوره الكترونيكي روش تحقيق ويژه سازمان ثبت احوال كشور

دوره الكترونيكي روش تحقيق ويژه سازمان ثبت احوال كشور


 

سازمان ثبت احوال كشور با همکاری مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران اقدام به برگزاری دوره الکترونیکی (مجازی)روش تحقيق ويژه كاركنان و مديران اين سازمان نموده استآغاز رسمي اين دوره از روز سه شنبه مورخ 5 خردادماه مي باشد. محتواي اين دوره به صورت الكترونيكي بر روي سامانه آموزش الكترونيكي دانشگاه تهران قرار داده شده است. به منظور ورود به سامانه آموزش الكترونيكي دانشگاه تهران و دوره روش تحقيق مطابق راهنماي زير اقدام نماييد، لازم به ذكر است در خاتمه اين دوره آزمون پايان دوره به صورت آنلاين برگزار خواهد شد كه زمان برگزاري آزمون روز سه شنبه مورخ 2 تیرماه 1394 می باشد.

مراحل ورود به سامانه آموزش الكترونيكي

         1- ورود به وب سايت اداره ارائه خدمات آموزشي مركز آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه تهران به آدرس

 

http://utec.ut.ac.ir/web/offering

  

        2-  وارد نمودن نام كاربري(كد ملي) و رمز ورود(كد ملي) از قسمت ورود اعضاء ويژه سازمان ها و موسسات

 

 

 

 

      3- با ورود به سامانه آموزشي و كليك بر روي عنوان دوره محتواي دوره قابل نمايش مي باشد.