اخبار

« بازگشت

برگزاری آزمون دوره های آموزشی کارکنان دانشگاه تهران به صورت الکترونیکی

برگزاری آزمون دوره های آموزشی کارکنان دانشگاه تهران به صورت الکترونیکی


بدین وسیله به اطلاع می رساند آزمون دوره های آموزشی ويژه کارکنان دانشگاه تهران (دوره های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی، آیین نگارش و مکاتبات اداری، آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضاء غیرهیات علمی دانشگاه، قوانین و مقررات بازنشستگی) در اسفندماه 1393 به صورت الکترونیکی برگزار می گردد.به منظور اطلاع از زمان برگزاری و نحوه شرکت در آزمون ها به سامانه آموزش کارکنان مراجعه نمایید.