آرشیو اخبار

« بازگشت

حضور مرکز یادگیری الکترونیکی در برنامه بین المللی Horizon2020

حضور مرکز یادگیری الکترونیکی در برنامه بین المللی Horizon2020


 

 

مرکز یادگیری الکترونیکی با همکاری مرکز نیاز سنجی و پروژه یابی دانشگاه تهران، اقدام به ارائه پروپزال در برنامه Horizon 2020 (یکی از بزگترین گرنت های بین المللی اروپا ) نموده و در فهرست مجریان پروژه های     Cloud Computing  و  Innovative Training Networks قرار گرفت .