آرشیو اخبار

« بازگشت

انتخاب نام جدید برای "سامانه یادگیری الکترونیکی" دانشگاه تهران

انتخاب نام جدید برای "سامانه یادگیری الکترونیکی" دانشگاه تهران


 

در راستای بهینه سازی نام "سامانه یادگیری الکترونیکی" دانشگاه، ضمن مشورت و نظرسنجی از صاحب نظران حوزه یادگیری الکترونیکی، نام elearn  به عنوان نام جدید " سامانه یادگیری الکترونیکی" دانشگاه انتخاب شد و از سه شنبه 19 تیرماه 97 دسترسی کاربران گرامی به آن از طریق آدرس http://elearn.ut.ac.ir  به جای mec.ut.ac.ir فراهم می باشد.

لازم به ذکر است برای کاربرانی که از طریق وب سایت مرکز (utec.ut.ac.ir) به سامانه متصل می شدند به همان روش سابق می توانند ادامه دهند.