آرشیو اخبار

همکاری با مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی و مرکز مطالعات اسلامی روسیه

همکاری با مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی و مرکز مطالعات اسلامی روسیه


همکاری مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران با دو مرکز مذکور از خرداد ماه امسال آغاز شده و در زمینه ارائه وبینارهای تخصصی و نیز ارائه محیط های مدیریت دانش و مستندات (مداوم) تا پایان سال ادامه خواهد داشت.