آرشیو اخبار

« بازگشت

بازدید رییس شبکه کیفیت آموزش عالی آسیا و اقیانوسیه

بازدید رییس شبکه کیفیت آموزش عالی آسیا و اقیانوسیه


خانم پروفسور جیانکسین ژانگ رئیس شبکه کیفیت آموزش عالی آسیا و اقیانوسیه  (َAPQN)، در تاریخ 22 اردیبهشت ماه 1397  از مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران بازدید کردند. طی این بازدید،  در جلسه ای با حضور  رییس و تیم ارزیابی درونی مرکز و  مدیر  کل محترم برنامه ريزي و همكاريهاي بين المللي دانشگاه تهران، به بررسی زمینه های مشترک همکاری در  حوزه بین المللی سازی خدمات با رویکرد مدیریت کیفی  و برنامه ریزی برای ارزیابی برونی خدمات یادگیری الکترونیکی  در تدام و تکمیل طرح ارزیابی درونی دانشگاه تهران پرداخته شد