آرشیو اخبار

تجليل از آقاي دكتر حسين محمودي داريان در پنجمين جشنواره يادگيري الكترونيكي

تجليل از آقاي دكتر حسين محمودي داريان در پنجمين جشنواره يادگيري الكترونيكي


پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران با هدف تجلیل از پیشکسوتان، اعضای هیات علمی برگزیده و مدیران آموزشی برتر 17 اردیبهشت 1397، برگزار شد.

دکتر سید حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران در ابتدای این مراسم با بیان اینکه جشنواره آموزش فرصتی را در مقام تجلیل و تکریم از استادان و برگزیدگان دانشگاه فراهم کرده است، افزود: «البته در دانشگاهی که بیش از دو هزار عضو هیات علمی دارد، انتخاب برگزیدگان کار دشواری است. اما به صورت یک کار نمادین در هر سال تلاش بر این است، که جمعی از همکاران بهعنوان استادان برگزیده دانشگاه معرفی شوند».

وی با تصریح اینکه بر اساس آییننامه جشنواره آموزش دانشگاه تهران، به ازاء هر 50 عضو هیات علمی هر واحد یک نفر به عنوان برگزیده معرفی میشود، گفت: «این انتخابها براساس شاخصهای پیشبینی شده در آییننامه صورت گرفته است و امروز مفتخریم که 42 عضو هیات علمی دانشگاه تهران برگزیده این جشنواره شدهاند. همچنین در این جشنواره چهار مدیر آموزشی معرفی میشوند و از هر کمیسیون تخصصی دانشگاه تهران یک نفر هیات علمی تحت عنوان سرآمد آموزش عالی و پیشکسوت مورد تجلیل قرار خواهند گرفت».

در بخش يادگيري الكترونيكي دانشگاه، جناب آقاي دكتر حسين محمودي داريان (استاد دانشكده فني) به عنوان هيات علمي برتر معرفي شدند.

 

بخشي از نظرات آقاي دكتر حسين محمودي داريان در خصوص استفاده از سيستم يادگيري الكترونيكي:

استفاده اینجانب از سامانه يادگيري الكترونيكي به دو دلیل عمده زیر است.

1- فراهم بودن بستری رسمی متعلق به دانشگاه تهران برای به اشتراک گذاری مطالب درسی شامل فایلها، تمرینها، نمونه سؤال، نمرات، اطلاعیهها و ...

2- سودمند بودن امکان تمرینها و آزمونهای محاسباتی آنلاین و نمرهدهی خودکار. با توجه به اینکه در هر ترم حدود 80 تا 140 دانشجو با اینجانب درس محاسبات عددی میگذرانند، این امکان برایم بسیار سودمند بوده است که بتوانم به تعداد کافی تمرینات لازم را در نظر بگیرم و در عین حال هر دانشجو با توجه به متفاوت بودن پاسخ تمرینات ملزم به انجام تمرین باشد.

 

ضمن تبريك و آرزوي موفقيت روزافزون براي ايشان، اميد است مركز بتواند از دانش و تجربيات ارزنده ايشان در زمينه تدريس در دوره هاي الكترونيكي و اشاعه و ترويج در سطح دانشگاه استفاده نمايد.