آرشیو اخبار

سخنرانی رئیس محترم دانشگاه: تاکید بر توسعه خدمات دانشگاه تهران در سطح بین الملل

سخنرانی رئیس محترم دانشگاه: تاکید بر توسعه خدمات دانشگاه تهران در سطح بین الملل


 آقای دکتر نیلی احمدآبادی در اولین جشنواره یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران که 29  بهمن ماه 1396، با پیام حرکت به سوی تحقق شبکه یادگیری دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان این نکته که  در مواجه با  پدیده جهانی شدن، با استفاده از تکنولوژی بستر و شرایطی فراهم آمده تا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بتوانند در این حوزه ورود جدی داشته و بهره‌مندی بیشتری را عاید خود کنند، توسعه خدمات دانشگاه تهران را در عرصه بین الملل از اهم اقدامات دانشگاه در تحقق اهداف سومین برنامه راهبردی دانشگاه  دانستند.