آرشیو اخبار

« بازگشت

امکان ثبت درس و دانشجو توسط استاد

امکان ثبت درس و دانشجو توسط استاد


 امکان ثبت درس و دانشجو توسط استاد به صورت خودکار در سامانه یادگیری الکترونیکی برقرار شد.

 با توجه به افزایش تقاضای اساتید دوره های تلفیقی برای استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی این امکان به صورت سیستمی در اختیار ایشان  قرار گرفت. پیش از این لازم بود اساتید برای استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی طی مکاتبه با مرکز  درخواست فعالسازی درس و ثبت دانشجویان آن را اعلام می نمودند. ولی در حال حاضر استاد پس از ورود به سامانه با نوشتن کد درس در محل مربوطه، اطلاعات درس و دانشجویان را به صورت خودکار از سامانه گلستان در سامانه یادگیری الکترونیکی مرکز  ثبت می نماید.

لازم به ذکر است که یادگیری تلفیقی از فعالیتهای جدی مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران است که طی سالهای اخیر با ارائه این خدمت در فرهنگ سازی به کار گیری فناوری اطلاعات در امر یادگیری، که هدف اولیه مرکز می باشد، موثر بوده است.