آرشیو اخبار

اختلال در دسترسی به سامانه تقویم دوره های آموزشی

اختلال در دسترسی به سامانه تقویم دوره های آموزشی


 

بدین وسیله به اطلاع می رساند به منظور ایجاد تغییرات در سرور سامانه تقویم دوره های آموزشی به آدرس utecpms.ut.ac.ir،  این سامانه در تاریخ سه شنبه 18 مهر 1396 ساعت18 به مدت دو ساعت از دسترس خارج خواهد بود. کاربران می توانند از طریق سامانه آموزش الکترونیکی به آدرس mec.ut.ac.ir به دروس خود دسترسی داشته باشند.