آرشیو اخبار

« بازگشت

بهره برداری آزمایشی از افزونه "تدوين الکترونيکي پايان نامه" در سامانه مودل

بهره برداری آزمایشی از افزونه "تدوين الکترونيکي پايان نامه" در سامانه مودل


 پیرو تصمیم شورای آموزشی دانشگاه مبنی بر بهره برداری آزمایشی از افزونه تدوين الکترونيکي پايان نامه در سامانه مودل، این امکان در دانشکده علوم دانشگاه تهران از سال جاري با دو پایان نامه خانم دکتر ملک در مقطع دكتري مورد بهره برداری قرار گرفته است.