آرشیو اخبار

« بازگشت

تشکیل کمیته تدوین مقررات دوره های مجازی

 به منظور بررسی چالش های آموزش مجازی، روز چهارشنبه مورخ 11 اسفندماه از ساعت 13 الی 16 جلسه ای با حضور  رییس و معاونان مرکز ، رییس / معاون دانشکده های مجازی در محل مرکز برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بیان دیدگاه ها و نظرات آموزنده آقای دکتر فاطمی در خصوص آموزش های الکترونیکی و معرفی خدمات مرکز توسط معاونان به بیان چالش های آموزش مجازی در دانشگاه و نظرات حضار در خصوص بهبود کیفیت برگزاری این دوره ها پرداخته شد و در انتهاي جلسه مقرر گرديد كميته تدوين مقررات دوره هاي مجازي در مركز راه اندازي شود.

اين كميته در تاريخ 20 ارديبهشت ماه 96 در محل مركز با حضور رييس و يا نماينده تام الاختيار دانشكده/ پرديس، رييس مركز آموزش هاي الكترونيكي، معاون دوره هاي رسمي مجازي مركز، معاون طرح و برنامه مركز تشكيل و شروع به فعاليت نمود.