آرشیو اخبار

« بازگشت

تشکیل کمیته تدوین مقررات دوره های مجازی

تشکیل کمیته تدوین مقررات دوره های مجازی


 به منظور بررسی چالش های آموزش مجازی، روز چهارشنبه مورخ 11 اسفندماه از ساعت 13 الی 16 جلسه ای با حضور  رییس و معاونان مرکز ، رییس / معاون دانشکده های مجازی در محل مرکز برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بیان دیدگاه ها و نظرات آموزنده آقای دکتر فاطمی در خصوص آموزش های الکترونیکی و معرفی خدمات مرکز توسط معاونان به بیان چالش های آموزش مجازی در دانشگاه و نظرات حضار در خصوص بهبود کیفیت برگزاری این دوره ها پرداخته شد و در انتهاي جلسه مقرر گرديد كميته تدوين مقررات دوره هاي مجازي در مركز راه اندازي شود.

اين كميته در تاريخ 20 ارديبهشت ماه 96 در محل مركز با حضور رييس و يا نماينده تام الاختيار دانشكده/ پرديس، رييس مركز آموزش هاي الكترونيكي، معاون دوره هاي رسمي مجازي مركز، معاون طرح و برنامه مركز تشكيل و شروع به فعاليت نمود.