آرشیو اخبار

« بازگشت

تولید محتوای الکترونیکی درس آمار و احتمالات

تولید محتوای الکترونیکی درس آمار و احتمالات


 اداره توليد محتوا و دوره هاي تلفيقي مركز آموزش هاي الكترونيكي در پي امضاي تفاهم نامه با دانشكده علوم مهندسي در خصوص توليد 7 درس پرمخاطب علوم پايه و پيش نياز, اقدام به توليد اين دروس نموده است كه اولين درس توليد شده آماده بهره برداري درس آمار و احتمالات با همكاري استاد محترم درس جناب آقاي دكتر محمود طاهري مي باشد.