آرشیو اخبار

تجهیز استودیوی مرکز آموزش های الکترونیکی

تجهیز استودیوی مرکز آموزش های الکترونیکی


 مركز آموزش هاي الكترونيكي به منظور همكاري با دانشكده ها و تسهيل كار ايشان در توليد محتواي الكترونيكي  دروس، محيطي را به عنوان استوديو جهت انجام امور توليد و ضبط فيلم تدريس اساتيد يا صداي ايشان با كيفيت مطلوب تجهيز نموده است.