آرشیو اخبار

« بازگشت

اتصال مرکز آموزش های الکترونیکی به شبکه هات اسپات دانشگاه تهران

اتصال مرکز آموزش های الکترونیکی به شبکه هات اسپات دانشگاه تهران


به اطلاع میرساند مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران در تاریخ 1395/11/4 به شبکه ی هات اسپات دانشگاه تهران متصل گردید.