آرشیو اخبار

« بازگشت

بهره برداری آزمایشی از نرم افزار یوتی کانکت از ترم دوم سال تحصیلی 95

بهره برداری آزمایشی از نرم افزار یوتی کانکت از ترم دوم سال تحصیلی 95


 مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران در نظر دارد نرم افزار جدید یوتی کانکت را در ترم دوم سال تحصیلی 95-96 به طور آزمایشی مورد بهره برداری قرار دهد.