آرشیو اخبار

« بازگشت

اختلال در دسترسی به پرتال مرکز

اختلال در دسترسی به پرتال مرکز


بدین وسیله به اطلاع می رساند به منظور ارتقاء سیستم آموزش الکترونیکی، دسترسی به پرتال و سامانه های مرکز آموزش های الکترونیکی از تاریخ 2 بهمن ماه  لغایت 5بهمن ماه ناپایدار خواهد بود.
ويرايش محتوا