آرشیو اخبار

« بازگشت

راه اندازی شبکه ی هات اسپات مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران

راه اندازی شبکه ی هات اسپات مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران


 مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران در نظر دارد در آینده ی نزدیک شبکه ی هات اسپات اختصاصی مرکز آموزش های الکترونیکی را راه اندازی نماید.