آرشیو اخبار

« بازگشت

تشكيل كميته ارزيابي كيفيت سيستم هاي يادگيري الكترونيكي در مركز آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه تهران

تشكيل كميته ارزيابي كيفيت سيستم هاي يادگيري الكترونيكي در مركز آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه تهران


در دوران حاضر،دانشگاه‌ها با چالش‌هاي مختلفي از قبيل جهاني شدن،سرعت توليد دانش و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات روبرو شده‌اند و اين امر باعث تغيير شيوه يادگيري و ايجاد رويكرد جديدي به نام "يادگيري الكترونيكي" شده است.بنابراين نظام آموزش عالي ايران نيز در دهه هاي اخير سعي بر آن داشته است كه در جوار سيستم حضوري، به عرضه اين نوع يادگيري بپردازد و پيرو آن مراكز يادگيري الكترونيكي دولتي(وابسته به دانشگاه هاي مادر) و خصوصي متعددي شكل گرفته و فعاليت مي نمايند.به موازات اين رشد كمي،كيفيت اين دوره ها نيز با توجه به ابعاد مختلف آن حائز اهميت است و براي جلب اطمينان ذينفعان(جامعه ،دولت، هیات علمی،دانشجویان و ...)، لازم است از سازوکارهای ارزيابي و بهبود کیفیت استفاده شود. در اين راستا تجربه های ایران و سایر نقاط جهان در ارزیابی نظام های دانشگاهي نشان داده است که ارزيابي درونی(خود- ارزيابي) به عنوان مرحله زيربنايي اعتبارسنجي آموزش عالی، نقش موثري در بهبود كيفيت خواهد داشت.از اين رو با مديريت و راهبري فعاليت هاي ارزيابي كيفيت در مراكز يادگيري الكترونيكي ايران(يادا)، كميته ارزيابي كيفيت با حضور مسئولين كميته ارزيابي: آقاي دكتر عباس بازرگان هرندي، آقاي دكتر سيداميد فاطمي و اعضاء كميته:آقاي اميرعلي صدر دادرس،خانم فاخته اسحاقي، خانم پريسا نقي خاني با هدف ارزيابي كيفيت سيستم يادگيري الكترونيكي در دانشگاه تهران، فعاليت خود را از مهرماه آغاز نمودند.