آرشیو اخبار

جذب کارشناس فناوری اطلاعات

جذب کارشناس فناوری اطلاعات


 مرکز آموزش های الکترونیکی در نظر دارد از میان همکاران دانشگاه تهران با مشخصات ذیل، کارشناس فناوری اطلاعات جذب نماید.

- دو نفر نيروي كارشناس حوزه رياست

- دونفر نيروي كارشناس سامانه شبكه اجتماعي

- دونفر كارشناس دور هاي آزاد

- يك نفر كارشناس دوره هاي تلفيقي

- دونفر كارشناس توليد محتوا

- يك نفر نيروي كارشناس شبكه

- يك نفر كارشناس سامانه ياد گيري الكترونيكي

متقاضیان می توانند با روابط عمومی مرکز از طریق ایمیل utecinfo@ut.ac.ir تماس حاصل فرمایند.