آرشیو اخبار

« بازگشت

برنامه زماني ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مجازی ناپیوسته سال 1395

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون  دوره های کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه تهران سال تحصیلی 1395، به اطلاع می رساند برنامه ثبت نام و انتخاب واحد از طریق وبگاه دانشگاه تهران و پردیس / دانشکده های مربوطه اطلاع رسانی می گردد .