آرشیو اخبار

قابل توجه دانشجويان گروه علوم اطلاعات و دانش شناسي

قابل توجه دانشجويان گروه علوم اطلاعات و دانش شناسي


بدين وسيله به اطلاع مي رساند، دانشجويان گروه علوم اطلاعات و دانش شناسي مي بايست از تاريخ 26 بهمن ماه به منظور اطلاع از آخرين اخبار و اطلاعيه ها به صفحه دانشكده مديريت(پس از لاگين در پرتال مركز آموزش هاي الكترونيكي، اخبار دانشكده مديريت) مراجعه نمايند.