آرشیو اخبار

« بازگشت

خدمتی دیگر از مرکز آموزش های الکترونیکی ويژه دانشجویان دانشگاه تهران

خدمتی دیگر از مرکز آموزش های الکترونیکی ويژه دانشجویان دانشگاه تهران


دانشجویان دانشگاه تهران می توانند پرسشنامه طرح های پژوهشی و دانشجویی (نظر سنجی الکترونیکی و مطالعات موردی در سطح دانشگاه تهران) را با عضویت در شبکه اجتماعی به صورت رایگان در اختیار دیگر دانشجویان قرار دهند. لینک ورود به این شبکه برای تمامی اعضای پرتال مرکز آموزش های الکترونیکی(دانشجویان و استادان دوره های مجازی و ترکیبی) پس از ورود به پرتال، از منوی بالای صفحه، در دسترس می باشد. جهت عضویت در  پرتال مركز مشخصات خود را، از این طریق ارسال نمایید.