آرشیو اخبار

خارج از سرويس بودن سامانه آموزش الكترونيكي

خارج از سرويس بودن سامانه آموزش الكترونيكي


بدین وسیله به اطلاع می رساند  به منظور ارتقاء زیر ساخت  فنی سامانه آموزش های الکترونیکی، اين سامانه از ساعت 21:30 روز دوشنبه مورخ 13 مهرماه لغايت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 14 مهرماه  خارج از سرویس می‌باشد.

 
 
ويرايش محتوا