آرشیو اخبار

« بازگشت

خارج از سرویس بودن پورتال مرکز آموزش های الکترونیکی

خارج از سرویس بودن پورتال مرکز آموزش های الکترونیکی


بدین وسیله به اطلاع می رساند  به منظور ارتقاء زیر ساخت های فنی، پورتال مرکز آموزش های الکترونیکی روز دوشنبه مورخ 12 مردادماه از ساعت 9 الی 12 خارج از سرویس می‌باشد.