آرشیو اخبار

« بازگشت

مراحل رفع مشكل ورود به پورتال مركز

مراحل رفع مشكل ورود به پورتال مركز


كاربر گرامي اگر هنگام ورود به پورتال آموزش الكترونيكي با پيغام هاي زير مواجه شديد ضروري است مطابق راهنما عمل نماييد:

1 1- اگر پيغام This connection is untrusted را مشاهده نموديد مراحل زير را طي نماييد:

 

  2- اگر پيغام your connection is not private را مشاهده نموديد مراحل زير را طي نماييد:

 

 

 

3- اگر پيغام there is a problem with this website s security certificate  را مشاهده نموديد مراحل زير را طي نماييد: