آرشیو اخبار

« بازگشت

مراحل رفع مشكل ورود به پورتال مركز

كاربر گرامي اگر هنگام ورود به پورتال آموزش الكترونيكي با پيغام هاي زير مواجه شديد ضروري است مطابق راهنما عمل نماييد:

1 1- اگر پيغام This connection is untrusted را مشاهده نموديد مراحل زير را طي نماييد:

 

  2- اگر پيغام your connection is not private را مشاهده نموديد مراحل زير را طي نماييد:

 

 

 

3- اگر پيغام there is a problem with this website s security certificate  را مشاهده نموديد مراحل زير را طي نماييد: