آرشیو اخبار

برقراري دسترسي به پرتال مركز آموزش هاي الكترونيكي

برقراري دسترسي به پرتال مركز آموزش هاي الكترونيكي


پيرو اطلاع رساني قبلي، به منظور پاسخ به درخواست بسياري از كاربران بدین وسیله به اطلاع می رساند، از تاريخ بيست لغایت سي دي ماه 93 صرفا كلاس هاي مجازي تشكيل نخواهند شد. لازم بذكر است احتمال ناپايداري مقطعي در دسترسي به ساير سيستم ها وجود دارد .