آرشیو اخبار

« بازگشت

برنامه زمانی ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مجازی دانشکده زبانها

برنامه زمانی ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مجازی دانشکده زبانها


ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی ارشد مجازی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ،  به اطلاع می رساند برنامه ثبت نام الکترونیکی و حضوری از طریق وبگاه  دانشکده زبانها و ادبیات خارجی اطلاع رسانی می گردد .