آرشیو اخبار

« بازگشت

برنامه زماني ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مجازی ناپیوسته سال 1393- پذيرش آزمون ويژه شاغلين

برنامه زماني ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مجازی ناپیوسته سال 1393- پذيرش آزمون ويژه شاغلين


ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون ويژه شاغلين دوره های کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه تهران، به اطلاع می رساند برنامه ثبت نام و انتخاب واحد از طریق وبگاه دانشگاه تهران و پردیس / دانشکده های مربوطه اطلاع رسانی می گردد .