اخبار و رویدادها

فراخوان تولید محتوای الکترونیکی دروس با همکاری مرکز یادگیری الکترونیکی

فراخوان تولید محتوای الکترونیکی دروس با همکاری مرکز یادگیری الکترونیکی


مرکز یادگیری الکترونیکی در نظر دارد در راﺳﺘﺎی اصلاح آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد دوره های یادگیری الکترونیکی و هم چنین ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در تدریس، با تولید محتوای الکترونیکی دروس، در ارتقاء کیفیت امر آموزش گام های موثری را بردارد.
 
محتوا ها منطبق با شیوه نامه مرکز شامل طرح درس، منابع درس، فعالیتهای درسی و نحوه ارزیابی تولید خواهند شد.
 
اساتید محترمی که برای تولید محتوای الکترونیکی دروس اعلام امادگی می کنند، ضروری است طرح درس خود را ارسال نمایند که پس از بررسی طرح درس ارسالی، مرکز در تولید محتوای الکترونیکی 40درس در دوره های الکترونیکی و 20 درس در دوره های حضوری بر اساس زمان ارسال، کیفیت طرح درس، پر مخاطب بودن دروس و  درس های مشترک در چند رشته/گرایش، همکاری خواهد نمود. 

آخرین اخبار

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

حضور مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در کنفرانس بین المللی ICERI2019 کشور اسپانیا

حضور مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در کنفرانس بین المللی ICERI2019 کشور اسپانیا