عضویت مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU)

عضویت مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU)


مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران، با هدف توسعه فعالیت ها و خدمات در سطح بین الملل و تحقق اهداف بین المللی سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران، عضو شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام  شد. این شبکه که زیر مجموعه کمیته علم و فناوری سازمان همکاری های اسلامی است، تنها شبکه دانشگاهی است که به منظور همکاری های علمی و فناوری هوشمند بین 57 کشور اسلامی تاسیس شده  و اهداف زیر را دنبال می کند:

·         شناسایی نقاط متمرکز و راهبردی بین دانشگاه های مجازی اسلامی و هم افزایی

·         تشکیل کمیته های تخصصی شورای راهبردی شبکه

·         اقدام موثر در تحقق عدالت آموزش عالی مجازی در جهان اسلام

·         ایجاد زمینه های همکاری بین دانشگاه های مجازی جهان اسلام

·         ایجاد زمینه های تبادل استاد و دانشجو در همه رشته های تخصصی

·         تحقق و توسعه تبادل تجربیات علمی اعضاء

 

 

 


آخرین اخبار

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

نمایش 1 - 4 از 22 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 6