عضویت مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU)

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران، با هدف توسعه فعالیت ها و خدمات در سطح بین الملل و تحقق اهداف بین المللی سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران، عضو شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام  شد. این شبکه که زیر مجموعه کمیته علم و فناوری سازمان همکاری های اسلامی است، تنها شبکه دانشگاهی است که به منظور همکاری های علمی و فناوری هوشمند بین 57 کشور اسلامی تاسیس شده  و اهداف زیر را دنبال می کند:

·         شناسایی نقاط متمرکز و راهبردی بین دانشگاه های مجازی اسلامی و هم افزایی

·         تشکیل کمیته های تخصصی شورای راهبردی شبکه

·         اقدام موثر در تحقق عدالت آموزش عالی مجازی در جهان اسلام

·         ایجاد زمینه های همکاری بین دانشگاه های مجازی جهان اسلام

·         ایجاد زمینه های تبادل استاد و دانشجو در همه رشته های تخصصی

·         تحقق و توسعه تبادل تجربیات علمی اعضاء

 

 

 


آخرین اخبار

شروع نیمسال تحصیلی 1-99-98 و نحوه ورود دانشجویان ورودی سال 98

شروع نیمسال تحصیلی 1-99-98 و نحوه ورود دانشجویان ورودی سال 98

عضویت مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU)

عضویت مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU)

سامانه های مدیریت دانش هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

سامانه های مدیریت دانش هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

برگزاری کارگاه مهارت های تدریس برخط ویژه مدرسین موسسه لغت نامه دهخدا

برگزاری کارگاه مهارت های تدریس برخط ویژه مدرسین موسسه لغت نامه دهخدا

نمایش 1 - 4 از 17 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 5