سناریوی برگزاری امتحان از طریق امن آزمون- دموی آزمون

سناریوی برگزاری امتحان از طریق امن آزمون- دموی آزمون


 

توضیحات: در این ویدیو هم نحوه استفاده دانشجویان و هم نحوه نظارت استاد بر اساس دو سناریو ارائه می شود. یک سناریو استفاده از تلفن هوشمند توسط دانشجو است و سناریوی دوم به کار گیری لپتاپ توسط دانشجو است.


آخرین اخبار

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

نمایش 1 - 4 از 22 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 6