سامانه های مدیریت دانش هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

آقای دکتر نیلی احمدآبادی، رییس محترم دانشگاه تهران و رییس هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها، وجود اطلاعات گسترده در قالب مدیریت دانش را یکی از مهمترین دستاوردهای هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها برشمردند.

مشروح این خبر در وب سایت دانشگاه تهران منعکس شده است.

https://ut.ac.ir/fa/news/8542/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

 مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران مفتخر است که با راه اندازی، راهبری و پشتیبانی از دو سامانه مدیریت دانش و مستندات این هیات به نشانی forum.nfr.ut.ac.ir وkm.forum.ut.ac.ir نقش کوچکی در پیشبرد اهداف این هیات ایفا کرده است.

با توجه به برخورداری از زیرساخت های مناسب و نیز تجارت ارزشمند موجود، این مرکز آمادگی خود را جهت ارائه خدمات تخصصی در خصوص مدیریت دانش به دیگر مراکز و ستادهای دانشگاه اعلام می دارد.


آخرین اخبار

سامانه های مدیریت دانش هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

سامانه های مدیریت دانش هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

برگزاری کارگاه مهارت های تدریس برخط ویژه مدرسین موسسه لغت نامه دهخدا

برگزاری کارگاه مهارت های تدریس برخط ویژه مدرسین موسسه لغت نامه دهخدا

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران (برگزاری دوره مهارتی برنامه‌نویسی وب)

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران (برگزاری دوره مهارتی برنامه‌نویسی وب)

وبینار بین المللی سیزدهمین نمایشگاه قرآن کریم

وبینار بین المللی سیزدهمین نمایشگاه قرآن کریم

نمایش 1 - 4 از 15 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 4