دستور العمل نحوه طراحی و اجرای دروس در موک

دستور العمل نحوه طراحی و اجرای دروس در موک


یادگیری الکترونیکی مفهومی است بیانگر بکارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فرآیند یادگیری. در این روش محتوای درسی با استفاده از انتقال متن، صدا و تصویر به یادگیرنده ارائه می شود تا با بهره گیری از ارتباط دو سویه بین یادگیرندگان و اساتید یا بین خود یادگیرندگان، برگزاری دوره های الکترونیکی در بالاترین سطح از هر مکان و در هر زمانی میسر می شود.

از ویژگی های یادگیری الکترونیکی این است که اصول زیر که برای یادگیری عمقی توصیه می شود را به خوبی تحقق می بخشد:

 • دانشجو محور بودن،
 • محتوا محور بودن،
 • فعالیت محور بودن،
 • شبکه محور بودن،

که انعطاف در یادگیری و یاددهی به همراه حذف موانع جغرافیایی، زمانی و فردی را نتیجه خواهد داد.

 

نحوه طراحی و اجرای دروس در موک:

بعد از نهایی سازی درس، به هر استاد دسترسی کامل به درس خود در سامانه موک داده می شود. استاد با لاگین در سامانه موارد زیر را برای درس خود انجام می دهد:

 1. افزودن دستیارهای آموزشی به درس خود
 2. قرار دادن اهداف و پیامدهای یادگیری دوره (که در درخت‌واره ذکر شده است) در سامانه
 3. مشخص کردن سرفصلهای درس و تجزیه آن به موضوع مستقل (Topic)
 4. اعلام برنامه ریزی دقیق دوره به دانشجو و اجرای آن بر اساس درخت‌واره با قراردادن فعالیتها و منابع در قسمت مرتبط در سامانه موک
 5. تهیه ویدیوهای آموزشی برای هر موضوع در مجموع به نسبت یک سوم زمان کلاسها (به عنوان مثال برای درس دو واحدی 10 ساعت) در قطعه های ویدیویی بین 8 تا 14 دقیقه (یعنی یک درس دو واحدی دارای حدود 50 موضوع و در نتیجه 50 قطعه ویدیویی می باشد)
 6. دریافت بازخورد از دانشجویان بعد از هر ویدیوی آموزشی در سامانه موک (پیشنهاد: در قالب تالارهای گفتگو)
 7. قراردادن لینک /صفحه/ کتاب های دیجیتالی آموزشی/فایل های متنی آموزشی بر اساس سرفصل های درسی
 8. قراردادن تکلیف به صورت هفتگی و ارائه بازخورد و ارزیابی به تکالیف دانشجویان در پایان هر هفته (قابل انجام توسط دستیاران) بر اساس درخت‌واره
 9. راه اندازی فعالیتهایی با ارزیابی از طریق هم کلاسیها (اختیاری)
 10. برگزاری آزمون های مستمر بعد از تدریس هر سرفصل درسی در قالب کوئیزهای برخط(حداقل یک آزمون در هر هفته)
 11. راه اندازی محیط های بحث و تبادل نظر درسی با دانشجویان و مشارکت در بحث ها (تالارهای گفتگو)
 12. برگزاری کلاس زنده (الکترونیکی / حضوری / ترکیبی) به کمک ابزارهای سامانه موک برای تحلیل، رفع اشکال و بحث و گفتگوی زنده با دانشجویان به میزان مورد نیاز بر اساس درختواره

آخرین اخبار

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

نمایش 1 - 4 از 22 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 6