خارج از سرویس بودن سامانه یادگیری الکترونیکی بین الملل در روز سه شنبه 30/5/97

خارج از سرویس بودن سامانه یادگیری الکترونیکی بین الملل در روز سه شنبه 30/5/97


 

به اطلاع می رساند،  به دلیل  اعمال برخی تغییرات در زیرساخت، سامانه "یادگیری الکترونیکی بین الملل " به آدرس lms.ut.ac.ir    در روز سه شنبه مورخ 30/5/97 از ساعت 8:00 الی 13:00 خارج از سرویس خواهد بود .

 


آخرین اخبار

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

نمایش 1 - 4 از 22 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 6