ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی نیمسال تحصیلی 1-400-99

ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی نیمسال تحصیلی 1-400-99


ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای دانشجویان جدید الورود دوره کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی نیمسال تحصیلی 1-400-99 بدین وسیله به اطلاع می رساند جهت کسب اطلاعات ثبت نام به وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه به این آدرس مراجعه نمایید.


آخرین اخبار

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

نمایش 1 - 4 از 22 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 6