تماس با ما جستجو

تماس با ما جستجوتماس با مرکز یادگیری الکترونیکی

عنوان شماره تماس دورنگار آدرس
دبیرخانه مرکز یادگیری الکترونیکی 88981872
پشتیبانی سامانه احراز هویت مرکزی (مسایل ورود، اکانت غیر فعال و ...) 61112116 88981870 https://its3.ut.ac.ir
مرکز یادگیری الکترونیکی 88981876-7 88981870
کاربران مهمان utecits3@ut.ac.ir

آخرین اخبار

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

نمایش 1 - 4 از 22 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 6