تماس با ما - با جستجو


تماس با مرکز یادگیری الکترونیکی

اطلاعات تماس بخش های مرکز یادگیری الکترونیکی
پشتیبانی شماره تماس دورنگار پست الکترونیکی / پنل پشتیبانی
پشتیبانی کاربران https://utits3.ut.ac.ir/support/index.php?/collegians/Tickets/Submit
پشتیبانی کاربران مهمان utecits3@ut.ac.ir
پشتیبانی سامانه احراز هویت مرکزی (مسایل ورود، اکانت غیر فعال و ...) 61112116 https://utits3.ut.ac.ir/support/index.php?/collegians/Tickets/Submit
مرکز یادگیری الکترونیکی 88981876-7 88981870
دبیرخانه مرکز یادگیری الکترونیکی 88981872

آخرین اخبار

شروع نیمسال تحصیلی 1-99-98 و نحوه ورود دانشجویان ورودی سال 98

شروع نیمسال تحصیلی 1-99-98 و نحوه ورود دانشجویان ورودی سال 98

عضویت مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU)

عضویت مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU)

سامانه های مدیریت دانش هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

سامانه های مدیریت دانش هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

برگزاری کارگاه مهارت های تدریس برخط ویژه مدرسین موسسه لغت نامه دهخدا

برگزاری کارگاه مهارت های تدریس برخط ویژه مدرسین موسسه لغت نامه دهخدا

نمایش 1 - 4 از 17 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 5