تاریخچه تشکیل و شروع فعالیت آموزشهای الکترونیکی در دانشگاه تهران

تاریخچه تشکیل و شروع فعالیت آموزشهای الکترونیکی در دانشگاه تهران


 دانشگاه تهران با سابقه ای نزدیک به یک قرن (تاسیس: 1307)، همواره در عرصه آموزش عالی کشور پیشگام بوده و گام‌های مهم و تعیین کننده‌ای برداشته است. در این راستا بهره‌گیری از ابزارها و روش‌های نوین، با هدف توسعه دامنه و ارتقا کیفیت آموزش در سطوح عالی آن، برای مسئولین این دانشگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و می‌باشد. دانشگاه تهران   به عنوان اولین دانشگاه جامع کشور در سال 1380با تصویب هیئت امنا نسبت به ایجاد حوزه‌ای مستقل برای فعالیت در زمینه آموزش الکترونیکی اقدام نمود و یک‌سال پس از آن مرکز آموزش‌های الکترونیکی، رسماً کار خود را آغاز نمود .

با توجه به ضرورت گسترش کمی و کیفی آموزش الکترونیکی در دانشگاه تهران، این مرکز با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات و با هدف پذیرش دانشجو در قالب دوره‌های الکترونیکی، در بهمن ماه سال 1380 زیر نظر ریاست دانشگاه و شورای سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات شروع به فعالیت نمود. اهداف اولیه تاسیس این مرکز به شرح زیر می باشند:

·         تحول در شیوه های آموزش دانشگاهی و دوره‌های تحصیلی و کاربردی به شیوه الکترونیکی

·         انجام بخشی از رسالت دانشگاه تهران در تربیت نیروی انسانی متخصص کشور

·         استفاده گسترده از فناوری های نوین در آموزش  با توجه به نیازهای جامعه، ‌صنعت و سازمان‌ها به آموزش منعطف و در دسترس

·         افزایش و گسترش کمی و کیفی دسترسی به آموزش عالی

·         همکاری و تعامل با دانشگاه‌های معتبر خارجی

·         ارائه مدل آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران با استانداردهای مربوطه در تدوین، ‌تولید، ‌ارائه و ارزیابی آموزش نوین

·         ترویج فرهنگ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران

سیر تکاملی مرکز آموزش‌ های الکترونیکی دانشگاه تهران

 چشم انداز مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران (Vision) 

ماموریت و رسالت مرکزآموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران(Mission)

ساختار سازمانی مرکز آموزش‌ های الکترونیکی دانشگاه تهران

دورنمای حوزه فعالیت و خدمات مرکز

 


آخرین اخبار

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

نمایش 1 - 4 از 22 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 6